• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/03 ساعت 11:06

    کدخدایی در گفتگو با سازندگی: چرا باید آقای جنتی از دبیری شورای نگهبان کنار بروند؟ شورای نگهبان محل تبادل تجربه و مباحث فقهی و حقوقی است. چرا کسی که چنین توانایی‌ دارد باید کنار برود؟ خیلی از مراجع تقلید از ایشان بزرگ‌تر هستند. مشروح مصاحبه را اینجا بخوانید http://sazandeginews.com/News/۷۹۰