• منطق کی‌روش برای گزاره «رویای نیمه‌نهایی» واقع‌گرایانه است اما در کنار این منطق باید پارامترهای دیگری را قرار داد و بعد از آن نتیجه‌گیری کرد. با تجربه کی‌روش، تیم با کیفیت و قرعه مناسب باید جاه‌طلبانه و بلندپروازانه رویا ببافیم سرمقاله #ایران_ورزشی http://newspaper.iran-varzeshi.com/newspaper/page/۶۱۰۰/۱/۱۷۵۶۸۵/۰ …