• پرسپولیسِ استانکو خاطره‌انگیز بود.شروعش با محرومیت پیوس،کرمانی،عابدزاده، شاهرودی و محرمی بود اما پایانش با قهرمانی همراه شد. خاطرات خوبی که برای اهالی فوتبال باقی ماند. استانکو امروز درگذشت اما ۳۴برد،۱۶تساوی و ۸باختش برای همیشه در تاریخ باشگاه پرسپولیس به‌یادگار ماند. روحت شاد