• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/03 ساعت 18:03

    بیش از ۳۰۰ نفر از مسلمانان #اندونزی در #سونامی جان خود را از دست دادند. چرا هیچ پیام و تسلیتی از سمت ما ( مردمی و حاکمیتی) به پرجمعت‌ترین کشور مسلمان جهان نمی‌رود؟! نوع‌دوستی پیش‌کش؛ دیپلماسی عمومی چی میشه؟