• محمد کمالی   mKamali@

    1397/10/02 ساعت 16:23

    مدتی زیادی از تصویب #قانون_جامع_حقوق_معلولان می‌گذرد. با این حال علاوه بر دغدغه اختصاص اعتبار برای سال آتی، نوشتن آئین نامه‌های اجرایی آن مهم است که می‌دانم در دست اقدام است. لیکن هم سرعت بیشتری درکار لازم است وهم نباید درآئین نامه، نحوه اجرا را به دستورالعمل دیگری سپرد. #معلولیت