• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1397/10/02 ساعت 14:34

    اگر فردی عالما و عامدا عملی را انجام دهد که منجر به خسارت به #محیط‌زیست و جنگل‌ها شده و یا به انقراض حیوانات مختلف منتهی شود، عاصی و بلکه خائن به مصالح عمومی و نسل حاضر و آینده است و اگر متصدی مسؤولیتی‌ست،از #عدالت ساقط بوده و صلاحیت ادامه فعالیت را نخواهد داشت.