• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/02 ساعت 13:46

    قاسمى با دولت و ملت اندونزی ابراز همدردی کرد سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف عمیق از وقوع سونامی در منطقه زوندی اندونزی که دههاکشته، مفقود و بی خانمان بر جای گذاشت با دولت و ملت اندونزی و مصیبت زدگان این حادثه غم انگیز ابراز همدردی کرد