• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1397/10/02 ساعت 14:31

    به نظر می‌رسد در آیات ۲۰۴ و ۲۰۵ سوره مبارکه بقره، افرادی که با عنوان أَلَدُّ الْخِصَامِ از آنها تعبیر شده، به عنوان مفسد و مهلک حرث و نسل معرفی شده‌اند. اگرچه بعضی مفسرین حرث و نسل را طور دیگری معنا کرده‌اند ولی به نظر می‌رسد اطلاق حرث، شامل #محیط‌زیست نیز می‌شود.