• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1397/10/02 ساعت 14:32

    حواس همه باید به #محیط‌زیست باشد، تخریب جنگل خیانت است و لطمه‌زدن به نعمتی الهی‌ست که هزاران سال طول کشیده به‌وجود آید و ما در حال لطمه زدن و از بین بردن آنیم.