• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/01 ساعت 23:05

    چهاردهم ربیع الاول از تبریز روانه شدیم به راه مرند و با لشکرى از آن امیر وَهسودان تا خوى بشدیم ….. و از آنجا به وان و وَسطان شدیم.در بازار آنجا گوشت خوک،همچنانکه گوشت گوسفند،مى فروختند و زنان و مردان ایشان بر دکانها نشسته شراب مى خوردند بى تحاشى! #سفرنامه #ناصر_خسرو