• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/30 ساعت 21:35

    بهترین آرزوهایم را تقدیم همه هموطنان ایرانی و تمامی کسانی که امشب در جای جای جهان با عزیزان شان جمع شدند تا یلدا - شب تحویل زمستان - را جشن بگیرند می‌نمایم. امیدوارم سیاره ما بزودی شاهد زیبایی صلح و یکدلی و کاهش جور و نفاق باشد. یلدا مبارک