• فقط مازندرانی‌ها می‌دونن #یلدا با این‌ها یعنی چی: مَمیج (کشمش) نَسیری (گندمک) پشته‌زیک (شیرینی کنجدی) بَئو دونه (برنجک) کِنِدس (ازگیل) پِرتِخال(پرتقال) سِه (سیب) سِمِشکه (تخمه) کَئی تیم (تخمه کدو)