• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/09/30 ساعت 11:31

    خیلی پیش اومد خودمو به سرماخوردگی زدم که مدرسه نرم … اما من هنوز موندم اون دکتری که منو معاینه می‌کرد و می‌گفت: مریضی و چند جور قرص و دوا می‌نوشت تا خوب بشم، مدرکشو از کجا گرفته بود!