• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/09/30 ساعت 22:01

    یه بار هم میخواستم با چندتا از دوستام که میرن کوه آشغال جمع میکنن برم یه قدمی برای پاکیزگی محیط زیست بردارم، که مادرم گفت: از اتاق خودت شروع کن. دوستهات هم بگو بیان!