• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/09/29 ساعت 18:26

    بزرگترین مقامی که تو دوران کودکی بهش رسیدم وقتی بود که دبستان می‌رفتم و مامور آبخوری شدم.