• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/09/29 ساعت 21:55

    طبق آمار پزشکی قانونی، #ایذه بیشترین آمار #خودکشی در خوزستان و رتبه سوم ایران را دارد. پیش از این معاون بهزیستی، «شرایط نامناسب اقتصادی» را عاملی مهم در خودکشی‌های ایذه دانست. جامعه‌شناسان بارها درباره خودکشی نوجوانان هشدار داده‌اند و علیزاده هم پیشنهادی دارد: رسانه‌ها را ببندید!