• بامداد لاجوردی   BamdadLajevardi@

    1397/09/29 ساعت 12:25

    حتی اگر ۴۰ سال در دمکرات‌ترین کشورهای جهان زندگی کنند. حتی اگر ۴۰ سال طعم حاشیه نشینی و حذف را تجربه کنند بازهم حاضر به شنیدن صدای مخالف نیستند. آنها دنباله حرف آقا #رضا_پهلوی می‌خواهند صدای روزنامه‌نگاران مخالفشان را خفه کنند. آنها همچنان سلطنت طلبند، نه دمکراسی‌خواه