• فاطمه سعیدی   saeidiftm@

    1397/09/28 ساعت 22:00

    امروز به اتفاق جمعی از همکاران در #مجلس میزبان نمایندگان تشکل‌های صنفی #فرهنگیان بودیم. برای حل مشکلات خانواده بزرگ فرهنگیان باید اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.