• شهاب الدين طباطبايى   shahabedin76@

    1397/09/28 ساعت 08:02

    نمایندگان مجلس دیروز یادشون رفت تکلیف اون خانم ارباب رجوع که به صحنه‌ی دعوای نماینده سراوان و کارمند گمرک و بیرون انداختن #درازهی می‌خندید روشن کنند.معتقدم این ظرفیت در مجلس هست که به دلیل استهزاء یکی از عصارگان ملت یه بلایی سر اون خانم هم بیارند. دیر نشده هنوز