• باز هم #مدارس_ناایمن حادثه تلخ آفریدند!
    آقای وزیر @sm_bathaei
    بخشنامه شما برای حفظ سلامت و ایمنی دانش آموزان در بسیاری از نقاط اجرا نمیشود.
    عکسهای زیر، #مدرسه‌ای در روستاهای ایذه ست که هفته قبل بازدید کردم؛ ساختمانی فرسوده با سیم‌کشی پرخطر! نظیر آن هم کم نیست.
    مُشتی نمونه خروار!