• باز هم #مدارس_ناایمن حادثه تلخ آفریدند! آقای وزیر @sm_bathaei بخشنامه شما برای حفظ سلامت و ایمنی دانش آموزان در بسیاری از نقاط اجرا نمیشود. عکسهای زیر، #مدرسه‌ای در روستاهای ایذه ست که هفته قبل بازدید کردم؛ ساختمانی فرسوده با سیم‌کشی پرخطر! نظیر آن هم کم نیست. مُشتی نمونه خروار!