• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/09/28 ساعت 18:58

    به موجب ماده ۶۰۹ تعزیرات مجازات نماینده #سراوان به جهت توهین به کارمند دولت، سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.