• اخراج #مورینیو نقطه پایان بود، پایان آرزوهای یک آدم برفی. آدمکی که در آفتاب سوزان عظمت #منچستریونایتد ذره ذره آب شد و هرگز نتوانست به رویاهاش چنگ بزند. مثل سقوط تایتانیک با یک کاپیتان ورشکسته. پایان یک عصر. عصر تناقض و دوگانگی. مصداق عینی جنایت و مکافات.