• مشکل داروها و بیماران محتاج به دارو چرا حل نمی‌شود؟چون ده‌ها میلیارد برای حقوق اضافه،پاداش‌ها ومزایای مدیرعامل،هیات‌مدیره و کارکنان این شرکت هزینه شده است!در شرکت سرمایه‌گذاری بیمه سلامت ایرانیان چه خبر است؟ آقای موهبتی می‌داند بیماران و خانواده‌هایشان برای تهیه دارو چه می‌کشند؟