• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/09/28 ساعت 22:40

    دقت کردین وقتی یکی بهتون میگه : «میخوام یه سوال ازت بپرسم , راستشُ بگو» یاد تمام کارای بدی که کردین میوفتین؟