• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/27 ساعت 21:48

    در کنار همتایان روس و ترک خود به منظور پیشبرد کمیته قانون اساسی سوریه برای حل بحران این کشور در ژنو هستم. ما همیشه بر یک راه حل سیاسی که سوری باشد و توسط خود سوری‌ها هدایت شود تاکید کردیم. غربی‌ها حالا مجبور شده اند این روش را بپذیرند؛ اما لازمه آن تسهیل کردن بجای دیکته کردن است