• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/09/27 ساعت 11:48

    #روحانی به #آنکارا سفر می‌کند

    رئیس جمهور به دعوت رسمی رجب طیب #اردوغان رئیس جمهور ترکیه و برای شرکت در پنجمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی دو کشور عصر چهارشنبه به آنکارا سفر می‌کند.