• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/27 ساعت 12:04

    بدتون میاد ولی نماینده #سراوان عصاره واقعی #بیشتر ما بود که وقتی مقابل یک مانع #قانونی قرار می‌گیریم به جای پذیرش،دنبال دور زدنش هستیم و اگر نتوانیم بلند فحش بدهیم یواشکی ناسزا می‌گوییم که گندتون برنن با این قانون تون!
    (اونی که رشوه میده، قانون می‌شکنه و فحش میده تو خیابون منم)