• یک سرباز قهرمانِ مردم در حمله تروریستی می‌شود و یک سرباز هم مایه آبروریزی. کاش پیدایش کنند و با برخورد قاطع به همه این پیام را بدهند: فقط انسان باشید؛همین.