• بریتانیا و اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته اند یک توافق خروج را نهایی کنند

  شاید بریتانیا بدون توافق خارج شد

  این یعنی برجام چقدر سخت به دست آمد و بهانه گیران چقدر بی انصاف

  البته مخالفان حق دارند رقیب را به زمین بزنند

  #برجام
  #برگزیت
  #Brexit