• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/09/27 ساعت 16:43

    لعنت به چراغ نفتی لعنت به دبستان سرد حرام باد بودجه هنگفتی که جاهای دیگری خرج می‌شود و نه در جای خود. حرام …