• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/09/26 ساعت 01:08

    بچه که بودم بزرگترین دغدغه‌ی زندگیم این بود آدامس که میخرم عکسش تکراری نباشه!