• نه تاج،نه کفاشیان،نه بهاروند،نه اصفهانیان،نه طالقانی و نه اسلامیان برای بدرقه تیم‌ملی نرفتند.بازنشسته‌های فدراسیون بی‌حوصله‌اند.از وزارت ورزش هم‌ نرفتند.مملکت دست بی‌حوصله‌هاست انگار