• مازیار خسروی   k_maziar@

    1397/09/26 ساعت 13:45

    ۸ قرن پیش سعدی‌بزرگ گفت و سینه‌چاکان #رضا_پهلوی نفهمیدند «نادان را به از خاموشی نیست و اگر این مصلحت بدانستی، نادان نبودی» زیر بیرق‌اش چنان فحاشی و‌ پرده‌دری می‌کنند که زحمت شازده برای گریم‌‌سلطنت بر باد است امروز تاب هیچ سخن مخالف ندارید، وای به روزی که بر گرده‌مان سوار شوید