• #شاهزاده جوان! حرفی که شاید ماهها در دل حبس کرده بودگفت: امریکا و انگلیس روزنامه نکاران اصلاح طلب در خارج را حذف د اما این،بی شک گاف بزرگ #رضا_پهلوی بود حتی محافظه کارترین اعضای خانواده BBC و یورونیوز علیه او خشم گرفتند گویی شاهزاده هر چه بیش‌تر سخن می‌گوید چهره‌اش شفافتر میشود