• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/25 ساعت 22:47

    در مجمع دوحه چنین گفتم: تحریم‌ها هرگز موثر نبوده اند. تحریم‌ها به مردم عادی ایران آسیب می‌زنند اما سیاست‌ها را تغییر نمی‌دهند. این چرخش سیاست‌های آمریکا بود که امکان گفتگو با ایران را فراهم کرد. همان پویایی امروز هم صادق است ….