• مازیار ناظمی   maziaran@

    1397/09/25 ساعت 11:35

    انتقاد عادل از گزارشگران شهرستانی اسباب دلخوری وسیع آنها شده است اگر #فردوسی_پور به مراکز صدا وسیما برود و تلاش وسیع آنها را ببنید منصفانه‌تر نقد می‌کند خود من آرزو داشتم روزی #مجری ورزش و مردم باشم با کمک مرحوم شفیع شد ! شما هم به گزارشگران شهرستان فرصت آنتن نود را بدهید