• میثم زرگرپور   MZargarpour@

    1397/09/24 ساعت 10:00

    تعیین درست شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) می‌تواند نقش مهمی در موفقیت شما داشته باشد؛ چرا که شما را راهنمایی می‌کند که باید چه مسیری را دنبال کنید.

    فراموش نکنید که در بسیاری از مواقع، شاخص‌های مالی چیزی نیستند که باید به دنبال آن بگردید. شاخص‌های ویژه خودتان را بیابید!

    #رشد
    #۱۰صبح