• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/09/24 ساعت 01:31

    مرحوم #ناصر_عبداللهی خواننده پرآوازه پاپ «اهل سنت» بود ولی عاشق اهل بیت(ع) آذر۱۳۸۵به طرز مشکوکی کشته شد دردولت اصلاحات #خاتمی وزارت ارشاد به آلبوم اوکه برای امام زمان‌(عج) ترانه خوانده بود،مجوز نمیداد! علت راهم عنوان میکردند که او اهل سنت است،چرا برای اهل بیت ترانه خوانده است؟!