• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/09/24 ساعت 18:38

    به نظر می‌رسد محدودیتهای آقای خاتمی برای حضور در برخی جلسات بخصوص جلسات مربوط به وزرای دولت اصلاحات که اجازه حضور به ایشان در این جلسات داده نمی‌شد رفع شده است و در آخرین جلسه وزرای دولت اصلاحات که چندی پیش برگزار شد شرکت کردند.