• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/24 ساعت 22:59

    بهرام قاسمی حادثه تروریستی حمله به یکی از پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ایالت بلوچستان را به شدت محکوم کرد. وی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت کشور برادر پاکستان آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه اقدام مشترک علیه پدیده شوم تروریسم به هر شکل و نوع آن در منطقه اعلام کرد.