• فواد ایزدی   Foad_Izadi@

    1397/09/24 ساعت 19:57

    دیروز #رضا_پهلوی در انستیتو واشنگتن که در آن شهر به اندیشکده حزب لیکود اسرائیل مشهور است خواستار تحریم بیشتر ایران شده. ای کاش ایشان بجای پیروی از پدر در خدمت به آمریکا و اسرائیل به توصیه حضرت امام (س) توجه میکرد، درسی میخواند و به کشور خودش خدمت میکرد. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/forty-years-of-the-islamic-republic-what-next …