• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1397/09/24 ساعت 11:25

    حذف حداقل #دستمزد، باعث سوءاستفاده از بازار بیکاری خواهد شد/فاصله طبقاتی و فقدان سیستم نظارت بر روابط کار مهمترین مشکل #کارگران است https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۷۰۳۰۲۱ …