• در میان احضار شده‌ها یک #مجری ورزشی نیز حضور دارد. همو که سالها شغل اصلی‌اش #دلالی بوده و در کنارش #روزنامه‌نگاری از نوع سخیفش هم انجام می‌داد و برای دستخوش به او برنامه ورزشی دادند. اینجا فاسدها همیشه پیشرفت می‌کنند و ارتقا درجه می‌گیرند؛از فاسدان اقتصادی و سیاسی گرفته تا ورزشی