• زهرا اصغری   Z_Asghari@

    1397/09/23 ساعت 12:42

    خب پدر آمرزیده اعتراض کنند که می‌شن معاند و دست راست آمریکا و فتنه! بالاخره ما فرانسوی باشیم یا ایرانی! مسلمون یا مسیحی؟
    شما کجایی هستید و به چه دینی؟
    #صدیقی