• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/09/23 ساعت 01:59

    شخصا هرگز باور ندارم جریانی خاص و پشت پرده بخواهد تیمی در لیگ برتر ایران به قهرمانی برسد و یا با اشتباهات داوری بخواهند جلو موفقیت یک تیم را بگیرند!