• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/22 ساعت 22:21

    قاسمی در واکنش به تهدیدات نخست وزیر رژیم صهیونیستی : این رژیم باید بخوبی دانسته باشد که جمهوری اسلامی ایران از چنان توانمندی دفاعی نظامی و پشتوانه مردمی برخوردار است که آنان را از امکان بیان این یاوه گویی‌های بیمار گونه پشیمان خواهد کرد