• عباس طهماسب زاده   ATahmasebizadeh@

    1397/09/21 ساعت 17:07

    یه کافه قدیمی و سنتی خوب تو #رشت معرفی کنید. جای خوب برای شام محلی هم پیشنهاد بدید استقبال می‌کنیم