• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/09/21 ساعت 21:06

    #صالحی در بازدید از فردو:نظام اراده کند غنی‌سازی ۲۰درصد را در فردو از سر می‌گیریم رئیس سازمان #انرژی_اتمی: غنی سازی در حال انجام است و هرگاه اراده کنیم آن محدودیت ۳۰۰ کیلو را کنار می‌گذاریم و #غنی_سازی را در هر حجمی و هر سطحی بخواهیم، انجام می‌دهیم.