• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/21 ساعت 22:54

    برجام به حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی کمک قابل توجهی کرده است و نقض این توافق و قطعنامه شورای امنیت اقدامی بی ثبات کننده و در جهت تخریب و تهدید صلح و امنیت بین المللی و منطقه‌ای است و آمریکا باید پاسخگوی عواقب تضعیف این توافق باشد.