• فرناز حسنعلی زاده   FHasanalizade@

    1397/09/21 ساعت 18:18

    عمرا تو هیچ جای دنیا بشه مثل ایران با اسم@theresa_may نخست وزیر انگلیس تیتر زد
    #Brexit
    @IranNewspaper
    http://www.iran-newspaper.com/?nid=۶۹۴۶&type=۲ …